RSKL Pohjois Ruotsin Piiri

Tervetuloa.....

page1image36839552

Kokouskutsu  

RSKL:n jäsenyhdistyksille ja piireille

RSKL:N 33. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 2021

Väliliittokokous

Ruotsinsuomalaisten keskusliiton sääntömääräinen liittokokous pidetään
Paikka varmistuu myöhemmin
Aika välillä 13.-15.5.2021
Seuraamme pandemiatilannetta, ja jos muutoksia aikatauluun joudutaan tekemään niin niistä ilmoitetaan hyvissä ajoin.

Käsiteltävät asiat
Liittokokouksessa käsitellään RSKL:n sääntöjen pykälän 6, kohdan 6 määräämien asioiden lisäksi mahdollisia muutosesityksiä RSKL:n sääntöihin kaikilla järjestötasoilla.

Edustajat
Liittokokoukseen ovat jäsenyhdistykset oikeutetut lähettämään yksi (1) edustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa viisikymmentälukua kohden, kuitenkin enintään kuusi (6) edustajaa.
Jäsenyhdistyksen edustus liittokokouksessa määräytyy sen liittokokousta edeltävältä vuodelta liittoon tilittämän jäsenmaksuosuuden perusteella.

Edustajavaltuudet on ilmoitettava kirjallisesti liittohallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Ilmoituksen tulee perustua jäsenkokouksen päätökseen. Liittokokouksessa ei voida käyttää päätäntävaltaa valtakirjalla.

Liittokokouksessa äänioikeus on ainoastaan perusjärjestön asianmukaisesti valtuuttamilla liittokokousedustajilla. Liittohallituksen jäsenillä, kunkin piirin ja erityisliiton valtuuttamalla edustajalla, liiton tilintarkastajilla, liiton kunniajäsenillä ja liiton toimitsijoilla on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Muiden läsnäolo- ja puheoikeudesta liittokokous päättää kulloinkin erikseen.

Ilmoittautuminen
Kokousedustajien ilmoittautuminen (edustajavaltuuksien tarkastus) alkaa kokouspaikalla kokouksen ensimmäisenä päivänä.

Kokouksen asiakirjat
Esityslista ja muut kokousta koskevat asiakirjat ja tiedot lähetetään jäsenyhdistyksille erikseen.

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO

Pirkko Karjalainen Puheenjohtaja

 Huomio!! Luulajan Suomi seura on muuttanut uusiin tiloihin

Uusi osoite: Kyrkogatan 2
                    972 32 Luleå

Piirihallituksen kokous 14/2 klo 11:00

Piirihallitus piti järjestäytymis - ja varsinaisen kokouksen 10 tammikuuta.

Örnsköldsvikin lehdet. Hiukan joulunajan lukemista. Kiitos Ö-vikin seuran

/namnlost.jpg  /lehti.jpg  /no-4_20_.jpg

Uudet covid-19 rajoirukset Norrbottenissa ja Västerbottenissa
  • Välta fyysistä kosketusta muihin ihmisiin jos he eivät asu kanssasi
  • Ei ole suotavaa järjestää tai osallistua juhliin tai vastaviin socialisiin tapamisiin, kanssakäymisiin.
  • Vältä tarpeettomia matkoja lääninrajon sisällä ja matkustamista toisiin lääneihin.
  • Vältä uusia yhteyden ottoja
  • Vältä kauppoja, ostoskeskuksia, museoita, kirjastoja,uimahalleja ja kuntosaleja.
  • Vältä osallistmista kokouksiin, konserteihin, erinlaisiin esityksiin ja urheilutapahtumiin

Informaatiota saatavana koronasta suomenkielellä Paina Tästä

Pidä etäisyyttä muihin ja muista oma vastuusi
Pysy kotona, jos olet sairas
Kiinnitä huomiota covid-19:n oireisiin
Pese kädet usein
Käsien desinfiointiaine
Yski ja aivasta kyynärtaipeeseen
Vältä silmien, nenän ja suun koskettamista