RSKL Pohjois Ruotsin Piiri

Tervetuloa..

RSKL:n jäsenyhdistyksille, piireille ja erityisliitoille

RSKL:n 33. varsinaisen liittokokouksen 5.6.2021 asiakirjat

RSKL:n liittohallitus lähettää ohessa jäsenyhdistyksille, piireille ja erityisliitoille liittokokouksen esityslistan ja aloitteet, jotta yhdistykset voivat valmistautua liittokokoukseen. Toivotamme edustajanne lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen.

Lähetämme toukokuun aikana liittokokousasiakirjat suoraan myös yhdistysten ilmoittamille liittokokousedustajille sekä piirien ja erityisliittojen ilmoittamille tarkkailijoille, Olettehan muistaneet ilmoittaa edustajanne! Mikäli ette niin tehkää se pikaisesti, joko sähköpostitse osoitteeseen info@rskl.se tai postitse RSKL, Bellmansgatan 15nb, 11847 Stockholm.

Sääntöjen mukaan perustuu jäsenyhdistyksen edustus liittokokouksessa sen liittokokousta edeltävältä vuodelta liittoon tilittämään jäsenmaksuun. Jäsenyhdistyksen äänivalta perustuu siis siihen jäsenmäärään, joka yhdistyksessä oli 31.12.2020 ja tämän jäsenmäärän perusteella tilitettyihin jäsenmaksuosuuksiin. Yhdistyksellä on oikeus valita yksi liittokokousedustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa viisikymmentälul<ua kohden, kuitenkin enintään kuusi edustajaa,

Liittokokous pidetään digitaalisesti pandemian myötä

Liittohallitus päätti kokouksessaan 25.4.2021, että liittokokous pidetään digitaalisesti zoomin kautta pandemiasta johtuen, yksipäiväisenä lauantaina 5.6 kl alkaen 10.

Järjestämme toukokuussa testikokouksia, jotta digitaalisuudesta ei tule este osallistumiselle.

Pyydämme myös seurassa digiasioita hallitsevia henkilöitä avustamaan omia edustajiaan tarvittaessa paikallisesti, Digitaalinen liittokokous alkaa kl 10 valtuuksien tarkastuksella. Lähetämme edustajille tarkemman tiedotuksen harjoituskokouksista ja kokouspäivän ail<ataulusta.

Tervetuloa

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto

Pirkko Karjalainen puheenjohtaja

RSKL: N 33. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 5.6.2021

ESITYSLISTA

   1. Kokouksen avausKokouksen sääntöjenmukaisuus

 1. Edustajavaltuuksien hyväksyminen ja puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen
 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 3. Kokouksen järjestyssäännön hyväksyminen
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
  • yksi puheenjohtaja
  • Kaksi sihteeriä
  • Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • Kolme ääntenlaskijaa
 5. Kokouksen valiokuntien valitseminen
  • Päätöslauselmavaliokunta
  • Valmisteluvaliokunta
  • Sääntövaliokunta

7,4. Ääntenlaskutoimikunta

 1. Sääntöasiat sekä aloitteet 1, 2,3
  • RSE:n sääntömuutosehdotus 1 RSE:n sääntöihin
  • RSE:n sääntömuutosehdotus 2 RSE:n sääntöihin 8,3, RSE:n sääntömuutosehdotus aloite 1.
  • RSE:n ÖV-piirinja Tångsundin eläkeläisyhdistys Virkeiden ehdotukset liittokokoukselle, aloitteet 2 ja 3
  • Pohjoisen piirin aloite, aloite 4,
  • Haaparannan suomalaisen seuran aloite, aloite 5.
 2. Raportti liiton toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2019 ja kertomus liiton toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2020
 3. Tilintarkastajien lausunnot vuosilta 2019 ja 2020
 4. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja tilinpäätöksien 2019 ja 2020 vahvistaminen
 5. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
 6. Liittohallituksen raportit ja esitykset

14.1 Yhteistyö Nuorisoliiton kanssa

14.2 Terveyspoliittinen ohjelma

 1. Täydennysvaalit

15.1 Ruotsinsuomalaisten Valtuuskunnan varajäsen

 1. Kokouksen päätöslauselmat
 2. Kokouksen päättämine
Yhteiskirje 1/2021 

Painamalla tästä voit lukea RSKL:n yhteiskirjeen

Aloitteet RSKL:n kokoukseen

Painamalla tästä voit lukea aloitteet väliliittokokoukseen.

Seniooritanssien phjaajankurssi

Painamalla tästä voit lukea kurssista ja kuinka ilmottaudut.