RSKL Pohjois Ruotsin Piiri

Tervetuloa....

RSKL:n väliliittokokous pidetään digitaalisesti 5.6.2021. 

Pandemiatilanteen myötä RSKL:n väliliittokokous on päätetty pitää digitaalisesti zoomin kautta lauantaina 5.6.2021. Kaikille seuroille ja piireille lähetetään tällä viikolla lisätietoa kokouksesta postitse.

RSKL:n Puhelinajat ja uusi tilapäinen numero

Liittotoimiston uudet puhelinajat ja uusi tilapäinen puhelinnumero
Liittotoimiston puhelinajat muuttuvat tilapäisesti koronapandemian takia 3.2.2021 alkaen.
Uudet puhelinajat ovat:
ma-pe klo 10:00-14:00
RSKL:n liittotoimiston uusi puhelinnumero: 076-040 85 25
Förbundsexpeditionens telefontider förändras pga. coronapandemin från den 3.2.2021.
mån-fre kl. 10:00-14:00
SFRF:s förbundsexpedition: 076-040 85 25 (nytt tillfälligt nummer


Kokouskutsu  
RSKL:n jäsenyhdistyksille ja piireille
RSKL:N 33. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 2021
Väliliittokokous
Ruotsinsuomalaisten keskusliiton sääntömääräinen liittokokous pidetään
Paikka varmistuu myöhemmin
Aika välillä 13.-15.5.2021
Seuraamme pandemiatilannetta, ja jos muutoksia aikatauluun joudutaan tekemään niin niistä ilmoitetaan hyvissä ajoin.
Käsiteltävät asiat
Liittokokouksessa käsitellään RSKL:n sääntöjen pykälän 6, kohdan 6 määräämien asioiden lisäksi mahdollisia muutosesityksiä RSKL:n sääntöihin kaikilla järjestötasoilla.
Edustajat
Liittokokoukseen ovat jäsenyhdistykset oikeutetut lähettämään yksi (1) edustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa viisikymmentälukua kohden, kuitenkin enintään kuusi (6) edustajaa.Jäsenyhdistyksen edustus liittokokouksessa määräytyy sen liittokokousta edeltävältä vuodelta liittoon tilittämän jäsenmaksuosuuden perusteella.
Edustajavaltuudet on ilmoitettava kirjallisesti liittohallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Ilmoituksen tulee perustua jäsenkokouksen päätökseen. Liittokokouksessa ei voida käyttää päätäntävaltaa valtakirjalla.
Liittokokouksessa äänioikeus on ainoastaan perusjärjestön asianmukaisesti valtuuttamilla liittokokousedustajilla. Liittohallituksen jäsenillä, kunkin piirin ja erityisliiton valtuuttamalla edustajalla, liiton tilintarkastajilla, liiton kunniajäsenillä ja liiton toimitsijoilla on kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Muiden läsnäolo- ja puheoikeudesta liittokokous päättää kulloinkin erikseen.
Ilmoittautuminen
Kokousedustajien ilmoittautuminen (edustajavaltuuksien tarkastus) alkaa kokouspaikalla kokouksen ensimmäisenä päivänä.
Kokouksen asiakirjat
Esityslista ja muut kokousta koskevat asiakirjat ja tiedot lähetetään jäsenyhdistyksille erikseen.RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO

Pirkko Karjalainen Puheenjohtaja

Örnsköldsvikin lehdet.  Kiitos Ö-vikin seuran

/namnlost.jpg  /lehti.jpg  /no-4_20_.jpg

Informaatiota koronasta suomenkielellä Paina Tästä

Pidä etäisyyttä muihin ja muista oma vastuusi
Pysy kotona, jos olet sairas
Kiinnitä huomiota covid-19:n oireisiin
Pese kädet usein
Käsien desinfiointiaine
Yski ja aivasta kyynärtaipeeseen
Vältä silmien, nenän ja suun koskettamista